Co zrobiłem dla Łodzi i Polski

Współtworzyłem Solidarność, reformę samorządową, politykę regionalną. Zaczynałem i realizowałem łódzką rewitalizację: m.in. ul. Piotrkowską, Nowe Centrum Łodzi i EC1, lotnisko, Atlas Arenę, akademickie obiekty sportowe,  Aquapark Falę,  Białą Fabrykę, Fabrykę Sztuki, Centrum Dialogu, błękitno-zieloną sieć, oczyszczalnie ściek., sieć wod.-kan., sortownie odp., największe inwestycje drog. i tram., rewitalizacje obszarową i 1287 nowych mieszkań, modernizacje rynków. W ramach kontraktów wojewódzkich m.in.: filharmonię, CKD. Przywracałem pamięć historyczną.