O mnie

Życiorys Włodzimierza Tomaszewskiego w obrazach

Urodził się w roku przełomu czyli 1956 w  Łodzi  i od początku przyjmował spokojną i rozważną pozycję dającą szerszą perspektywę dla podejmowania dalszych działań.
Ze starszym  bratem wykształcili w sobie zamiłowanie do porządku także w ubiorze.
 
Zanim Francuzi chcieli u Poznańskiego tworzyć Nowy Świat (obecnie Manufaktura) często bywał z rodzicami u prababci na Nowym Świecie – tym na wprost stadionu Widzewa
Budowaniu poświęcał się już od najmłodszych lat  wdrążając do kierowania zespołami ludzkimi i to z daleko posuniętymi parytetami.
Bliskość sportu od przedszkola
W Szkole Podstawowej  nr 73 w przy ul. Harcerskiej dzielił ławkę i przyjaźń z przyszłą żoną Mirosława Drzewieckiego
W szczęśliwej „trzynastce” (XIII LO) nie tylko spotkał przyszłą żonę,
 
ale także tworzył podstawy zaopatrzenia Łodzi w wodę przez karczowanie terenu pod przyszły Zalew Sulejowski
Studia na Uniwersytecie Łódzkim łączył z pracą artystyczną i wielką przyjaźnią z Jadwigą Hryniewiecką (twórczynią łódzkiego Harnama oraz Mazowsza)
a także przyszłą przyjaźnią z Mirą Zimińską-Sygietyńską
W filmie był przodownikiem pracy
i panem młodym
W 1979 r. poślubił żonę Annę w Kościele OO. Bernardynów u Błogosławionego Ojca Anastazego Pankiewicza 
Pierwszą zagraniczną podróż rodzinną odbyli z synem do Budapesztu. Przywiązanie do Węgier zaowocowało zakonnie, bo w Łodzi  mamy dziś Wielkiego Mistrza Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego – powstałego i odrodzonego na Węgrzech.
Podczas wielu podróży przyszło mu ujarzmiać tygrysy.
A w 1989 roku w Londynie (bo tam był polski rząd na wychodźstwie) wsiadł do autobusu wolność, którym dojechał do Łodzi – także na plac Wolności.
Współtworzył łódzką Solidarność jako kierownik  działu organizacyjnego, czyli od wszystkiego.
Na wniosek Grzegorza Palki został pierwszym Sekretarzem  już nie komitetu ale Miasta w odrodzonym samorządzie Łodzi.
Jako doradca Premiera  z prof. Michałem Kuleszą zabierał władzę rządowi i oddawał samorządowi, czyli z młodymi entuzjastami przeprowadzał reformę ustrojową Państwa: decentralizację. Kooperował w tym zakresie z Rokitą.
W rządzie Jerzego Buzka jako wiceminister odpowiadał za politykę regionalną – kontrakty wojewódzkie.
Jako pierwszy wiceprezydent Łodzi budował dla łodzian wiele obiektów, m. in. Atlas Arenę
Odkrył łódzkie przyspieszenie duchowe za sprawą Honorowego Apostolskiego Łodzianina. Żadne miasto nie ma tylu Świętych i to z jakimi parytetami.
Rewitalizując rozpoczął wielką inwestycję Nowego Centrum Łodzi. Z Davidem Lynchem i Frankiem Gehry chce urzeczywistniać  wizje przyszłości Łodzi.
Podziemny Dworzec Fabryczny (wraz z tunelem dojazdowym oraz dalszym kierunkiem prac) przesądzony został umową z 31.07.2007 r. oraz porozumieniem  z 20.07.2009 r. i przetargiem ogłoszonym 4.12.2009 r.. Łącznie ze strony kolei w inwestycje tą zaangażowano 1,3 mld zł.
Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
Krzyżem Oficerskim OOP został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Wciąż biegnie dla Łodzi.
W 2019 roku został wybrany na posła IX kadencji. W Sejmie pracował w Komisji Infrastruktury, Komisji Finansów Publicznych, Podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego, a także Podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury.
17 czerwca 2022 Włodzimierz Tomaszewski został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów; powierzono mu odpowiedzialność za sprawy dotyczące samorządu terytorialnego.

Całe swoje życie związałem z Łodzią. Jestem absolwentem pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego.

W Łodzi mieszkam od urodzenia, tu też pracuję.

Od 2002 roku do 2010 sprawowałem urząd  I Wiceprezydenta Miasta. Pracę zawodową rozpocząłem jeszcze podczas studiów. Od 1975 do 1980 roku pracowałem jako instruktor w Zakładowym Domu Kultury im. Harnama w Łodzi. Współorganizowałem łódzką „Solidarność”. W latach 1980-1981 kierowałem Działem Organizacyjnym Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”. Od 1990 roku współtworzyłem polski, odradzający się samorząd.

W rządzie Jerzego Buzka byłem wiceministrem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wdrożyłem w życie kontrakty wojewódzkie, jako programy operacyjne przygotowujące polskie samorządy do członkostwa w Unii Europejskiej. Wcześniej, jako doradca Premiera RP ds. samorządu terytorialnego koordynowałem prace nad ustawami kompetencyjnymi w ramach reformy ustrojowej państwa. Ich wynikiem była m.in. decentralizacja Polski, powstanie od 1 stycznia 1999 roku powiatów oraz scalenie dotychczasowych 49 województw w 16 nowych. 
Współtworzyłem korporacje samorządowe działające dziś w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Do chwili obecnej współpracuję także jako ekspert z organizacjami samorządowymi i parlamentarzystami.


Włodzimierz Tomaszewski

Działalność

  • w 2010 roku obejmuje funkcję przewodniczącego Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego
  • w 2006 roku w wyborach do Rady Miejskiej ponownie uzyskuje jeden z najlepszych wyników
  • w 2002 roku w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi uzyskuje najlepszy wynik wyborczy w ramach swojego komitetu wyborczego i jeden z najlepszych pośród wyników wszystkich kandydatów startujących z innych komitetów
  • w latach 1998 – 2002 radny Rady Miejskiej w Łodzi z najlepszym wynikiem wyborczym w ramach swojego komitetu wyborczego i jeden z najlepszych pośród wyników wszystkich kandydatów startujących z innych komitetów
  • od 1998 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego „Wiadomości Samorządowych”- pisma Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego – Liga Łódzka im. Grzegorza Palki
  • od 1990 roku działacz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, przekształconego w stowarzyszenie ŁPO –Liga Łódzka im. Grzegorza Palki
  • 1989 – 1990 r. przewodniczący struktury zakładowej NSZZ „Solidarność”
  • od 1980 roku w NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej

Postanowieniem z 3 czerwca 2005 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Włodziemierza Tomaszewskiego Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój samorządu terytorialnego.

25 maja 2009 postanowieniem Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polski Włodzimierz Tomaszewski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce samorządowej. Publikował m.in. w Tygodniku Samorządowym „Wspólnota” i w „Rzeczpospolitej”.

„…zapewne nie ma w Polsce nikogo, kto tak znakomicie jak Tomaszewski zna kompetencje poszczególnych szczebli samorządu…” Janina Paradowska „Polityka” Nr 28 z 1999 roku